1800 6622

Project

Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Azerai Resort

Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Azerai Resort

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch bông cao cấp

Năm 2019

Gạch bông cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Azerai Resort - Cồn Ấu, Cần Thơ

Dự án Water Point

Dự án Water Point

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch tự chèn

Năm 2019

Gạch tự chèn Secoin sử dụng cho Dự án Water Point - Bến Lức, Long An

Dự án Mizuki Park

Dự án Mizuki Park

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch tự chèn

Năm 2019

Gạch tự chèn Secoin sử dụng cho Dự án Mizuki Park - TP. Hồ Chí Minh

Dự án Resort Côn Đảo

Dự án Resort Côn Đảo

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp

Năm 2019

Ngói phẳng kiểu Pháp Secoin sử dụng cho Dự án Resort Côn Đảo - Bà Rịa, Vũng Tàu

Dự án Vinhome Grand World Phú Quốc

Dự án Vinhome Grand World Phú Quốc

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp

Năm 2019

Ngói phẳng kiểu Pháp Secoin sử dụng cho Dự án Vinhome Grand World Phú Quốc - Phú Quốc, Kiên GiangNews letter