Hotline: 1800 6622

Secoin là nhà sản xuất gạch ngói làm từ xi măng hàng đầu tại Đông Nam Á . Là một trong những công ty TNHH đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 22/3/1989, sau quá trình 30 năm hình thành và phát triển theo những thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam, Secoin hiện nay đã trở thành một tổ hợp gồm 9 công ty thành viên và 9 nhà máy tại nhiều Tỉnh, Thành của Việt Nam

about_main