1800 6622

Bản quyền và nhãn hiệu

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu là một trong những việc quan trong được Ban lãnh đạo Secoin đưa lên hàng đầu với triết lý xây dựng thương hiệu cũng chính là xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trải qua hơn 30 năm phát triển, Secoin tạo cho mình được một thương hiệu vững chắc. Để giữ cho các thương hiệu không bị xâm phạm, Secoin đã đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền cho các sản phẩm vì đây chính là các tài sản trí tuệ của Secoin cũng như quyền lợi của khách hàng. 

Các nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, tác phẩm thiết kế, tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm viết,... của Secoin đã được đăng ký bao gồm nhưng không giới hạn bởi những chứng nhận đăng ký sau đây:

 Nhãn hiệu "Secoin"

Thuong_hieu_120x90
 
- Số đăng ký: 81759 
- Số quyết định: 5212/QD-SHTT

Nhãn hiệu "Seterra"

Nhan_hieu_Seterra_120x90
 
- Số đăng ký: 33 354
- Số quyết định:0359/QDNH

Nhãn hiệu "Envy Decorative Panel"

Thuong_hieu_120x90
 
- Số đăng ký: 220262
- Số quyết định: 10687/QĐ-SHTT

Nhãn hiệu "Brossard Mopin"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
- Số đơn: 4-2018-35153
- Ngày nộp đơn: 10/10/2018

 

Nhãn hiệu "Linh hồn của gạch"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90- Số đơn: 4-2019-06983
- Ngày nộp đơn: 11/03/2019

Nhãn hiệu "The spirit of tile"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90- Số đơn: 4-2019-06982
- Ngày nộp đơn: 11/03/2019

Chính sách chất lượng

Chinh_sach_chat_luong_120x90
 
- Số: 1508/2009QTG
- Ngày cấp: 28/05/2009

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý kinh doanh

Tam_nhin_su_menh_Triet_ly_kinh_doanh_120x90
- Số: 1515/2009/QTG              
Ngày: 28/05/2009

Sổ tay nhận diện của công ty Secoin

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
- Số quyết định: 1890/2019/QTG
- Ngày: 29/03/2019
 

Thông điệp Gạch bông

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
 
- Số: 1120/2011/QTG
- Ngày: 05/05/2011

Các câu Slogan

- Kết tinh giá trị
- Luôn tạo ra sự mới lạ
- Vua gạch ngoài trời
- Ngói Nhật cho nhà Việt

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp "Ngói phẳng kiểu Pháp" 

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
- Số quyết định: 29094/QD-SHTT
- Ngày: 20/05/2015

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp "Ngói sóng Vuông"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
- Quyết định số: 18493/QĐ-SHTT
- Ngày: 12/03/2019

Bản quyền quyền kiểu dáng công nghiệp "Gạch thông gió (SVB-19)"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90 
- Số đơn: 3-2019-02712
- Ngày: 14/12/2018

 

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp "Gạch thông gió (SVB-16)"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90 
- Số đơn: 3-2019-02711
- Ngày : 14/12/2018

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp -"Gạch thông gió (SVB-21)"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90 
- Số đơn: 3-2019-00177
- Ngày nộp đơn: 14/01/2019

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp "Gạch thông gió (SVB-22)"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90 
- Số đơn: 3-2019-00176
- Ngày nộp đơn: 14/01/2019

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp "Gạch thông gió (SVB-23)"

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90 
- Số đơn: 3-2019-00206
- Ngày nộp đơn:18/01/2019
 

Website www.secointile.com

Website_wwwsecointilecom_120x90
 
- Số: 1535/2009/QTG
- Ngày: 28/05/2009

Website www.secoin.vn

Website_wwwsecoinvn_120x90
 
- Số: 1509/2009/QTG
- Ngày: 28/05/2009

Hình thức thể hiện Catalog Ngói màu Secoin

Hinh_thuc_the_hien_Catalog_Ngoi_mau_Secoin_120x90
 
- Số: 1557/2009/QTG
- Ngày: 01/06/2009

Hình thức thể hiện Ngói giả đá 

Ban_quyen_hinh_thuc_the_hien_Ngoi_gia_da_120x90
 
- Số: 1556/2009/QTG
- Ngày: 29/05/2009

Hình thức thể hiện trên Ngói sóng lớn

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90

Hình thức thể hiện trên Ngói sóng nhỏ

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
 
- Số: 4412/2008/QTG
- Ngày: 27/11/2008

Bài viết về ngói màu Secoin

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
 
- Số: 4379/2008/QTG
- Ngày: 25/11/2008

Bài viết về gạch nghệ thuật

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
 
- Số: 4380/2008/QTG
- Ngày:25/11/2008

Bài viết về gạch Lavato

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
 
- Số: 4411/2008/QTG
- Ngày: 27/11/2008

Bài viết về gạch Sabbiato

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
 
- Số: 4360/2008/QTG
- Ngày:24/11/2008
 

 

Đăng ký nhận bản tin