1800 6622

Bình Dương

logo_secoin

SECOIN BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (12:02 | 08/02/2020)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy Bình Dương:  1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần). 
logo_secoin

SECOIN BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ SILICAT (11:57 | 08/02/2020)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy Bình Dương:  1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần) 
logo_secoin

SECOIN BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (10:37 | 08/02/2020)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy Bình Dương: 1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần). 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN (17:11 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy Bình Dương: 1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần). 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (16:58 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy Bình Dương: 1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần).
Đăng ký nhận bản tin