1800 6622

Đà Nẵng

6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (15:10 | 22/02/2019)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy 1: Đường số 9A, Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

- Nhà máy 2: Đường số 9, Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng                           

  
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH/ KINH DOANH DỰ ÁN (14:48 | 22/02/2019)

Địa điểm làm việc:  Đường số 9A, Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng                            
Đăng ký nhận bản tin