1800 6622

Dự án Flora Novia Thủ Đức

Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch bê tông, gạch nghệ thuật ngoài trời

Năm 2019

Gạch bê tông, gạch nghệ thuật ngoài trời Secoin sử dụng cho Dự án Flora Novia Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin