1800 6622

Dự án Vincom Cao Lãnh

Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp, gạch terrazzo

Năm 2019

Ngói phẳng kiểu Pháp, gạch terrazzo Secoin sử dụng cho Dự án Vincom Cao Lãnh - Đồng Tháp

Đăng ký nhận bản tin