1800 6622

Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Azerai Resort

Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch bông cao cấp

Năm 2019

Gạch bông cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Azerai Resort - Cồn Ấu, Cần Thơ

Đăng ký nhận bản tin