1800 6622

Thông số kỹ thuật

Kích thước : 400x400x40 mm
Định lượng cho 1m² : 6,25 viên
Tiêu chuẩn phù hợp : QC 16:2014/BXD
color
Trang diem den
Trang diem den Nau diem den Den diem trang 
Kích thước 400x400x40mm
Định mức cho 1m2: 6,25

 

SOD_40F_BM_thang SOD_40F_MB_thang SOD_40F_BY_thang
SOD-40F-BM SOD-40F-MB SOD-40F-BY

 

Gạch bể bơi với những viên gạch được bắn nhắm tạo ra những nét hoa văn riêng cho viên gạch.

Đăng ký nhận bản tin