1800 6622

Gạch terrazzo đa màu

 
Bo_ho___1
Phát triển từ các loại gạch terrazzo truyền thống nhưng với những hoa văn mới lạ và đặc biệt trên bề mặt của viên gạch được phối nhiều mầu sắc khác nhau. Với 9 mầu sắc cơ bản và 12 cặp mầu chuẩn đi với nhau, các viên gạch terrazzo đa màu model OD2 sẽ tạo ra những mầu sắc vừa rực rỡ vừa sang trọng cho những công trình ngoài trời.
  Kích thước: 300 x 300 mm
20120615_OD2_30_143jpg300300
OD3-30-143/1
20120615_OD2_30_141jpg300300
OD3-30-141/1
OD2_30_5jpg240240
OD2 - 30 - 5
OD2_30_1181jpg240240
OD2 - 30 - 118/1
OD2_30_1182jpg240240
OD2 - 30 - 118/2
OD2_30_141jpg240240
OD2 - 30 - 141
OD2_30_143jpg240240
OD2 - 30 - 143
OD2_30_165jpg240240
OD2 - 30 - 165
OD2_30_1011jpg240240
OD2 - 30 - 1011
OD2_30_1044jpg240240
OD2 - 30 - 1044
  Kích thước: 333 x 333 mm
OD2_33_47jpg240240
OD2 - 33 - 47
OD2_33_4277_130x130
OD2 - 33 - 4277
  Kích thước: 400 x 400 mm
OD3_40_2044_1
OD3-40-2044
OD3_40_160_1
OD3-40-160
OD3_40_129_1
OD3-40-129
OD3_40_121_1
OD3-40-121
OD3_40_421_1
OD3-40-42/1
OD3_40_42_1
OD3-40-42
OD2_40_32jpg240240
OD2 - 40 - 32
OD3_40_421_1
OD2 - 40 - 4269
OD2_40_121jpg240240
OD2 - 40 - 121
OD2_40_129jpg240240
OD2 - 40 - 129
OD2_40_145_1
OD2 - 40 - 145
OD2_40_155jpg240240
OD2 - 40 - 155
OD2_40_160jpg240240
OD2 - 40 - 160
OD2_40_1001jpg240240
OD2 - 40 - 1001
OD2_40_2046jpg300299
OD2 - 40 - 2046
OD2_40_1019jpg240240
OD2 - 40 - 1019
OD2_40_1038jpg240240
OD2 - 40 - 1038
OD2_40_2044jpg240240_1
OD2 - 40 - 2044

Đăng ký nhận bản tin