1800 6622

Gạch viền bể bơi

HA_tieu_de

 

4_Sided Greekey 1side 1_sided_raise_stone

 

Gạch viền bể bơi

Ngoài những viên gạch bể bơi với những thiết kế độc đáo Secoin còn có các phụ kiện viền bể bơi đi kèm để làm đẹp cho các công trình.

1_canh___Mat_san_nau_dat 1_canh___van_da_nau 1_cnh___Mat_san_co_go_vang_com_1 1_canh___Mat_van_da_co_go_ghi_
Một cạnh tròn Một cạnh tròn có gờ Một cạnh tròn có gờ Một cạnh tròn
400x270x40 mm 400x400x40 mm 400x270x40 mm 400x400x40 mm

 

2_canh_tron 2_canh_tron_vuong_goc_vang 3_canh_trong_kem 4_canh_tron_be_1
Hai cạnh tròn Hai cạnh tròn vuông góc Ba cạnh tròn Bốn cạnh tròn
400x400x40 mm 400x400x40 mm 400x400x40 mm 400x400x40 mm

 

Gạch viền trang trí

Vien_qua_tram_3 Vien_trang_tri_80x0
Gạch viền quả trám Gạch viền greekey
400x100x40 mm 400x100x40 mm

 

 

Đăng ký nhận bản tin