1800 6622

Hà Tây

6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HÀ TÂY TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (16:00 | 28/06/2019)

Địa điểm làm việc:  Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Secoin Hà Tây - KM24 QL6, điểm Công nghiệp Tiên Phương, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội.
Đăng ký nhận bản tin