1800 6622

Hưng Yên

6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (16:02 | 28/06/2019)

Địa điểm làm việc: Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Secoin Hưng Yên - Km15, QL5, thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Đăng ký nhận bản tin