1800 6622

Sài Gòn

logo_secoin

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE (12:25 | 08/02/2020)

Địa điểm làm việc:  

Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  
logo_secoin

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (12:23 | 08/02/2020)

Địa điểm làm việc:  

Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  
logo_secoin

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE PHÒNG THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI (12:20 | 08/02/2020)

Địa điểm làm việc:  

Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM   
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN E-MARKETING (17:16 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING (17:13 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
Đăng ký nhận bản tin